Disclaimer en Privacy Policy

De website van NovaRent is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie - inclusief, maar niet beperkt tot tarief informatie - worden ontleend. Uitzondering hierop wordt gevormd door de Algemene Voorwaarden van NovaRent waaraan rechten kunnen worden ontleend, indien ze door u uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meer orders. Op alle offertes, producten en diensten van NovaRent zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. NovaRent behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.


NovaRent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NovaRent.

NovaRent is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.

 

Privacy verklaring


NovaRent respecteert en beschermt de privacy van het individu die NovaRent diensten NovaRent Verkoop Diensten gebruikt. Specifiek te identificeren informatie over u, wordt niet ter beschikking gesteld van derden, zonder eerst uw uitdrukkelijke toestemming ontvangen te hebben, zoals aangegeven in dit privacy reglement.

NovaRent en Cookies

Bij uw eerste bezoek aan NovaRent, stuurt NovaRent een cookie naar uw computer. Een cookie is een stukje data, dat u kenmerkt als een unieke gebruiker. NovaRent gebruikt cookies om onze kwaliteit te verbeteren en de gebruikersbasis beter te begrijpen. NovaRent doet dit door gebruikersinstellingen op te slaan in cookies en door gebruikersgedrag en hun winkelwagen inhoud te onthouden. NovaRent stelt zijn cookies niet ter beschikking aan derden, behalve als dit noodzakelijk zou zijn vanwege een geldig officieel proces, zoals een huiszoekingsbevel, opgelegd statuut of op bevel van een gerechtelijke macht.

De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of u laten waarschuwen wanneer er een cookie verzonden wordt. Bedenk wel dat het dan kan gebeuren dat sommige delen van de NovaRent Winkelwagen niet goed functioneren als u cookies weigert.

Welke informatie verzamelen we?

NovaRent verzamelt geen unieke informatie over u zoals uw naam, e-mail adres. etc. behalve als u die informatie uitdrukkelijk en bewust verstrekt. Die informatie wordt gebruikt om onze records te controleren en om gebruikers meer relevante diensten te leveren. Zo zou NovaRent bijvoorbeeld uw IP adres of de taal van uw browser kunnen gebruik om te bepalen in welke taal onze dienst uitgebreidt gaat worden.

Links naar andere sites

De sites weergeven als advertentie of sites doorverwezen door NovaRent Product omschrijvingen zijn ontwikkeld door mensen waar NovaRent geen invloed op uitoefent. Andere links, zoals voor het NovaRent-vrienden mailing list archief, zijn ook sites die niet onder beheer van NovaRent vallen. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies naar gebruikers zenden, data verzamelen, of privé informatie vragen.

Met wie deelt NovaRent informatie?

NovaRent deelt in geen enkel geval informatie over u met derden. Bedenk wel dat we wel specifieke persoonlijke informatie over u zullen verstrekken als dat nodig blijkt in zake een strafrechtelijke zaak zoals bij een huiszoekingsbevel, dagvaarding, verordening of gerechtelijke uitspraak.

Uw toestemming en veranderingen in het Privacy Reglement

Door de NovaRent Verkoopmodule en onze website te gebruiken, accepteert U de informatie die we hebben uitgelegd in dit beleid en in onze Algemene Voorwaarden. NovaRent mag bepalen of het dit beleid soms verandert. Als we dat doen, zetten we die veranderingen op deze pagina zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we het gebruiken.

Aan wie kan ik verdere vragen kwijt?
U kunt ons elk moment mailen of bellen.